Oferta dla wszystkich grup wiekowych 
(wszystkie zajęcia dodatkowe wliczone w cenę czesnego)
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEGO DZIECKA

                                        Rozszerzone zajęcia z języka angielskiego
  Zajęcia logopedyczne
  Codzienne zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne
Zajęcia muzyczno-rytmiczne
oraz nauka gry na instr. muzycznych 
Zajęcia taneczne
Zajęcia kulinarne
Przedstawienia grup teatralnych
Piłka nożna
  Edukacja poprzez zabawę
Zabawy na świeżym powietrzu
 Warsztaty plastyczne
Dokumentacja fotograficzna

Całkowite czesne wraz ze stawką żywieniową w roku szkolnym 2020/2021 wynosi:

PLACÓWKA PRZY UL. ŁĄKOWEJ, IŁAWA
*350 zł dla dzieci nowo przyjętych


PLACÓWKA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 37, IŁAWA:
*400 zł dla dzieci nowo przyjętych

PLACÓWKA PRZY UL. GEN. MACZKA 16, IŁAWA
*400 zł dla dzieci nowo przyjętych

*W koszt wliczona jest stawka żywieniowa oraz różnorodne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci: j.angielski, logopedia, zajęcia muzyczno-rytmiczne, nauka gry na instrumentach muzycznych, piłka nożna, zajęcia taneczne, teatrzyki, koncerty muzyczne.

Proponujemy również bezpłatną adaptację dziecka do grupy przedszkolnej, aby ułatwić "start" w nowym otoczeniu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00– 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6:00 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i gimnastyczne.

8:15 – 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 9:45

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

9:45 – 10:45

Zajęcia dodatkowe (logopedyczne, rytmiczno-muzyczne, j. angielskiego, taneczne, piłka nożna).

10:45 – 12:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

12:00 – 12:15

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

12:15 – 12:45

Obiad

12:45 – 14:15

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- odpoczynek /bajkoterapia/
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne
- praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/.

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie.

14:15 - 14:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 15:00

Podwieczorek

15:00 – 17:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci.