Oferta dla wszystkich grup wiekowych 
(wszystkie zajęcia dodatkowe wliczone w cenę czesnego)
REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z UWZGLĘDNIENIEM INDYWIDUALNYCH POTRZEB KAŻDEGO DZIECKA

                                        Rozszerzone zajęcia z języka angielskiego
  Zajęcia logopedyczne
  Codzienne zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne
Zajęcia muzyczno-rytmiczne
oraz nauka gry na instr. muzycznych 
Zajęcia taneczne
Zajęcia kulinarne
Przedstawienia grup teatralnych; Mini teatrzyki
Piłka nożna
  Edukacja poprzez zabawę
Zabawy na świeżym powietrzu
 Warsztaty plastyczne
Dokumentacja fotograficzna

Całkowite czesne wraz ze stawką żywieniową w roku szkolnym 2019/2020 wynosić będzie:

PLACÓWKA PRZY UL. KOŚCIUSZKI 37, IŁAWA:
*400 zł dla dzieci nowo przyjętych

PLACÓWKA PRZY UL. GEN. MACZKA 16, IŁAWA
*400 zł dla dzieci nowo przyjętych

*W koszt wliczona jest stawka żywieniowa oraz różnorodne zajęcia dodatkowe dla wszystkich dzieci:(j.angielski, logopedia, zajęcia muzyczno-rytmiczne, nauka gry na instrumentach muzycznych, piłka nożna, zajęcia taneczne, teatrzyki, koncerty muzyczne).

Proponujemy również bezpłatną adaptację dziecka do grupy przedszkolnej, aby ułatwić "start" w nowym otoczeniu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

8.00– 13.00 Realizacja Podstawy Programowej

6:00 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 - 8:15

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe i gimnastyczne.

8:15 – 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 9:45

Zajęcia dydaktyczne zgodne z wybranym programem wychowania przedszkolnego

9:45 – 10:45

Zajęcia dodatkowe (logopedyczne, rytmiczno-muzyczne, j. angielskiego, taneczne, piłka nożna).

10:45 – 12:00

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

12:00 – 12:15

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

12:15 – 12:45

Obiad

12:45 – 14:15

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- odpoczynek /bajkoterapia/
- zabawy relaksacyjne, gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne
- praca stymulacyjno - kompensacyjna i indywidualna / praca z dzieckiem zdolnym/.

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie.

14:15 - 14:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 15:00

Podwieczorek

15:00 – 17:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, obserwacja pedagogiczna, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zajęcia dodatkowe, rozchodzenie się dzieci.